Strona główna
Curriculum Vitae
Bibliografia
Badania wykopaliskowe
Galeria zdjęć
Linki
Kontakt
Szukaj
Ciałopalne cmentarzyska
kurhanowe
Czekanów
Horodyszcze
Izdebki-Wąsy
Rogów
Zalesie
Podsumowanie
Zespoły osadnicze
Krzesk-Królowa Niwa
Badania wykopaliskowe 
Badania wykopaliskowe
Czekanów, Gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowiesckie, st. 2.
Czekanów, Gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowiesckie, st. 2.
Cmentarzysko jest położone 1,5 km na południowy wschód od współczesnych zabudowań wiejskich (Ryc. 1; lokalizacja zespołu osadniczego w Czekanowie ma mapie topograficznej) odkrył i częściowo przebadał Kazimierz Stołyhwo w 1914 roku. Składa się ono z 8 kurhanów ułożonych szeregowo. W 1997 roku pracami wykopaliskowymi objęto dwa kurhany – nr: 6-7.
» Czytaj więcej
Horodyszcze, gm. Wisznice, pow. bialski, woj. lubelskie, st. IV
Cmentarzysko składa się z 10 kurhanów. Odkryte zostało przez Andrzeja Hinicza w 1963 roku. Badania wykopaliskowe jednego kopca przeprowadziła Stefania Hoczyk-Siwkowa w 1965 roku, dziewięć pozostałych mogił rozkopano w latach 1991, 1993-1994. Nekropola znajduje się w lesie, w odległości 1,8 km na południowy wschód od kościoła we wsi.
» Czytaj więcej
Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn Poduchowny, pow. siedlecki, woj. mazowieckie, st. 1
Samotny kurhan położony w lesie w odległości 300 m w pobliżu wiejskich zabudowań. Grób zachował się do wysokości 0,7 m. Średnica jego nasypu wynosiła 8 m.
» Czytaj więcej
Rogów, gm. Repki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie.
W wymienionej miejscowości zlokalizowano 9 cmentarzysk kurhanowych, łącznie 40 grobów, zachowanych w formie samotnych kopców lub większych pól grzebalnych. Badania wykopaliskowe przeprowadzono na dwóch cmentarzyskach, na których rozpoznano 6 grobów.
» Czytaj więcej
Zalesie, gm. loco, pow. bialski, woj. lubelskie, st. IV
Cmentarzysko znajduje się w lesie w odległości około 1,5 km na wschód od zabudowań wiejskich. Zostało odkryte przez Sławomir Żółkowskiego w 1985 roku. Składa się ono z 30 kurhanów bezładnie rozstawionych na powierzchni około 4000 m2.
» Czytaj więcej
Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn Poduchowny, pow. siedlecki, woj. mazowieckie, st. 1
Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn Poduchowny, pow. siedlecki, woj. mazowieckie, st. 1. W skład zespołu osadniczego w Krzesku-Królowej Niwie wchodzi grodzisko, 26 osad przygrodowych (st. 2-23, 25-28) i cmentarzysko szkieletowe leżące na gruntach wsi Zawady. Stanowi on przykład skupienia osadniczego o charakterze prowincjonalnym, funkcjonującego w warunkach strefy pogranicznej polsko-ruskiej, z daleka od dużych ośrodków władzy państwowej i kościelnej.
» Czytaj więcej
Ciałopalne cmentarzyska kurhanowe
Na obszarze międzyrzecza Liwca, Bugu i Krzny badaniami wykopaliskowymi objęto 25 kurhanów spośród 90 kopców zinwentaryzowanych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
» Czytaj więcej